Kolejki oczekujących - Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ
5138
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5138,bridge-core-2.9.8,cookies-not-set,sfsi_actvite_theme_thin,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Kolejki oczekujących

Informacja o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenia medyczne:

 

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ  udziela świadczeń medycznych pacjentom w trybie nagłym i w trybie planowym ; jako kontynuacja rozpoczętego leczenia oraz pacjentom rozpoczynającym leczenie po wpisaniu na listę oczekujących.

 

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

 

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia od poniedziałku do piątku, w godz 8.00 ? 17.00,  na podstawie skierowania ( gdy jest wymagane),  po osobistym zgłoszeniu się pacjenta lub opiekuna prawnego.

 

Pacjent w dniu zgłoszenia się do rejestracji do poradni lub ośrodka oprócz skierowania winien przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty, legitymację szkolną i aktualny dowód ubezpieczenia.

 

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty : dzień, miesiąc i rok planowanego przyjęcia. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

 

W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje Centrum, który odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście jest zaświadczenie lekarskie lub adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu.

 

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Centrum  poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła wizytę, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych /np. urlop, pobyt w sanatorium/ lub medycznych / np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby Centrum dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

 

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Centrum w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia.

 

W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

 

Lokalizacja

Formularz kontaktowy