Rodziny - Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ
5202
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5202,bridge-core-2.9.8,cookies-not-set,sfsi_actvite_theme_thin,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Rodziny

Rodzina, która potrzebuje pomocy może zgłosić się na terapię rodzinną do Zespołu Terapii Rodzin działającego przy Centrum Neuromed.
Pomagamy zarówno całym rodzinom, jak i małżeństwom oraz parom, które przeżywają trudności.

 

Kwalifikacja rodziny do terapii dokonuje się na spotkaniu konsultacyjnym z cała rodziną, ewentualnie na spotkaniu zgłoszeniowym.

Nie podejmujemy się terapii rodzinnej w przypadku:

 

1. czynnej przemocy fizycznej dorosłych oraz przemocy seksualnej dorosłych wobec dziecka/dzieci.
2. aktywnej psychozy jednego z członków rodziny – istnieje możliwość skierowania rodziny do Poradni Zdrowia Psychicznego, działającej przy Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, współpracująceJ z Zespołem Terapii Rodzin
3. czynnego uzależnienia (alkohol, narkotyki) – istnieje możliwość skierowania rodziny do Poradni Uzależnień działającej przy Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, współpracującej z Zespołem Terapii Rodzin. (jeżeli uzależnienie jest już leczone – wymagana abstynencja: 1 rok oraz zalecenie osobistego terapeuty dot. terapii rodzin)
4. trwających mediacji dotyczących ustaleń porozwodowych np: podziału zadań wobec dziecka/dzieci, itp.
5. braku zgody dorosłych członków rodziny na spotkania terapeutyczne (nawet jeśli jest to terapia na polecenie sądu, spotkania mogą się odbywać wyłącznie w przypadku przyzwolenia osób, których terapia dotyczy)

Spotkanie rodzinne trwa godzinę, uczestniczy w nim cała rodzina oraz zespół terapeutyczny. Jeden z terapeutów rozmawia z rodziną, pozostali uczestniczą w spotkaniu za pomocą szyby jednokierunkowej. Następnie terapeuta prowadzący spotkanie, podczas ok. 15-minutowej przerwy konsultuje się z zespołem znajdującym się za szybą. W tym czasie szyba jednokierunkowa jest zasłaniana, kamera wyłączana – rodzina może pozostać w gabinecie, bądź z niego wyjść. Po powrocie z konsultacji terapeuta przedstawia rodzinie podsumowanie spotkania rodzinnego. Cała wizyta trwa ok. 1,5 godziny.

Zasadniczym prawem pacjentów zgłaszających się na spotkanie rodzinne jest prawo do poufności i zachowania tajemnicy. Na podstawie Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego wszystko co zostanie powiedziane, zapisane lub nagrane podczas spotkania podlega ochronie prawnej.

 

Przebieg całej wizyty jest notowany.
Spotkania są również nagrywane na płyty DVD – jest to dokumentacja przeprowadzonych terapii, i mają do nich dostęp wyłącznie osoby do tego powołane. Nagrania nie mogą być ujawniane czy rozpowszechniane w żaden sposób. Pełnoletni pacjenci proszeni są na konsultacyjnej (pierwszej) sesji rodzinnej o wyrażenie pisemnej zgody na zapis spotkania w formie cyfrowej. Prośba ta dotyczy również możliwości udostępnienia zapisu spotkania w celach dydaktycznych. Zgoda taka nie jest warunkiem rozpoczęcia terapii, jej brak nie wpływa również na jakość przebiegu spotkań rodzinnych.

Czas trwania terapii zależy od problemów z jakimi zgłasza się rodzina, ilość spotkań jest ustalana z członkami rodziny w zależności od stopnia osiągnięcia celu wizyt. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutów.

 

Spotkania terapeutyczne odbywają się raz na 3-4 tygodnie.

Terapia jest całkowicie bezpłatna, dzięki finansowaniu programu terapii rodzin przez Gminę Wrocław. Zobacz inne programy finansowane przez Gminę Wrocław.

Pracujemy w oparciu o tzw. teorię systemową, co oznacza, że trudności z jakimi zgłasza się rodzina są rozumiane w terapii jako trudności całego systemu rodzinnego.

 

W razie konieczności skorzystania z innego sposobu leczenia (np. psychoterapii indywidualnej czy farmakoterapii), pojawiającej się podczas terapii rodzinnej, udzielamy wskazówek gdzie można się zgłosić, aby taka pomoc uzyskać. W takiej sytuacji o kontynuacji, bądź zawieszeniu/zakończeniu spotkań rodzinne decyzje podejmowane są na bieżąco, w zależności od okoliczności.

Centrum Neuropsychiatrii Neuromed jest ośrodkiem akademickim, współpracującym również z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym – szkolimy terapeutów rodzinnych (lekarzy, psychologów, pedagogów lub studentów psychologii), którzy w naszym ośrodku odbywają staże. Osoby te wchodzą w skład zespołu terapeutycznego obserwującego terapię rodzinną zza szyby jednokierunkowej. Ich obecność niejednokrotnie pomaga w procesie terapii podczas konsultacji zespołu terapeutycznego. Mamy jednak świadomość, że taka sytuacja może być dyskomfortowa dla osób uczestniczących w spotkaniu rodzinnym. Brak zgody dorosłych członków rodziny na obecność pozostałych osób za szybą jednokierunkową nie wpływa na jakość spotkań rodzinnych.

Na rodzinne spotkanie konsultacyjne można zapisać się w rejestracji Centrum budynek B osobiście lub telefonicznie pod nr 71 350 17 30 lub 71 350 17 80 wewn. 31. Przed wizytą konsultacyjną wymagana jest obecność jednego dorosłego członka rodziny na spotkaniu zgłoszeniowym, na którym zbierane są podstawowe informacje nt. rodziny.

Lokalizacja

Formularz kontaktowy