Misja - Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ
4763
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-4763,bridge-core-2.9.8,cookies-not-set,sfsi_actvite_theme_thin,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Misja

Misją Centrum NEUROMED jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki medycznej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki oraz promowania zachowań prozdrowotnych w dziedzinie  neurologii , zdrowia psychicznego i uzależnień

 

Podstawowym naszym celem jest świadczenie usług leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na wysokim poziomie medycznym, organizacyjnym i etycznym, w oparciu o zasady dobrej praktyki medycznej – Udzielamy pacjentom różnorodnej pomocy obejmującej problematykę psychiatryczną, neurologiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną i logopedyczną.

– Prowadzimy działalność profilaktyczną i promocji zdrowia w zakresie terapii rodzin, profilaktyki uzależnień, wsparcie psychologiczne w zespole interwencji kryzysowej, opieki psychologicznej dla uczniów i wychowanków Ośrodków Socjoterapeutycznych

– Poprzez współpracę z Akademią Medyczną, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej oraz Akademią Wychowania Fizycznego przygotowujemy specjalistów do zapewnienia dzieciom profesjonalnej opieki medyczno-terapeutycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej i rehabilitacyjnej.

– Obejmujemy opieką wybrane ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka oraz domy opieki społecznej.

– We współpracy ze Szkołą Podstawową , Gimnazjum oraz  Liceum Ogólnokształcącym działającymi przy Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych zapewniamy naszym pacjentom ciągłość kształcenia.

 

Cele strategiczne

 

1. Prowadzenie nowoczesnej placówki ochrony zdrowia, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, opartej na stałych ewolucyjnych zmianach.

2. Kompleksowy rozwój w obszarze wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w dziedzinie psychiatrii i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych, odpowiadających wymogom współczesnej medycyny.

3. Systematyczny rozwój nowych profili działania i wprowadzanie nowych technologii, jako odpowiedź na potrzeby i konkurencyjność rynku usług medycznych.

4. Rozwój bazy lokalowej diagnostyczno-terapeutycznej na potrzeby młodzieży wymagającej leczenia i terapii w tym terapii uzależnień, oraz na potrzeby rozwoju programu profilaktyki i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych dla dzieci zagrożonych deficytem rozwoju w tym spektrum autyzmu i rehabilitacji osób z  dysfunkcją słuchu i mowy.

5. Stałe rozwijanie, modernizowanie oraz optymalizacja obecnie posiadanego zaplecza medycznego.

6. Dalszy rozwój usług medycznych

7. Dążenie do jak najlepszych wyników terapeutycznych

8. Dążenie do uzyskania maksymalnego zadowolenia pacjentów i zaspokojenia ich oczekiwań.

 

Politykę zarządczą realizujemy poprzez:

 

1. Świadczenie kompleksowych usług medycznych w zintegrowanym systemie opieki medycznej w oparciu o wymagania określone w przepisach zewnętrznych i wewnętrznych.

2. Stworzenie Zakładu przyjaznego dla pacjentów.

3. Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i zwiększenie dostępności dla pacjentów do świadczonych usług, przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

4. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pozyskiwanie kadry wysokospecjalistycznej.

5. Analiza potrzeb i oczekiwań pacjentów i pracowników w oparciu o monitorowanie ich satysfakcji.

6. Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

7. Prowadzenie badań klinicznych poprawiających jakość leczenia farmakologicznego

8. Działalność  edukacyjna w zakresie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii oraz w zakresie terapii systemowej rodzin

9. Odpowiedzialność i dbałość o stan infrastruktury i specjalistycznego wyposażenia medycznego.

10. Doskonalenie organizacji pracy w celu optymalizacji wykorzystania obecnych zasobów personalnych, materialnych, informatycznych i finansowych.

11. Zapewnienie pracownikom zgodnych z wymogami warunków pracy

 

Lokalizacja

Formularz kontaktowy